Privacyverklaring

Als Maaslandse Atletiekclub VZW (MACD) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die op je kan vinden via de pagina 'contact'.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de MACD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) en haar clubs
  • ter promotie van de atletiek
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • het verkrijgen van subsidiëring door de (lokale) overheid, Gemeente en VAL

 

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, …
  • indien van toepassing: wedstrijdresultaten, G-sport classificatie, juryniveau, opleidingsniveau trainersopleiding, functie binnen de vereniging.
  • beeldmateriaal: foto’s en beeldopnames, gemaakt binnen het kader van de activiteiten van de VAL en haar clubs, zullen enkel voor clubdoeleinden gebruikt worden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

  • personeelsleden van de VAL
  • verantwoordelijken van de club: clubsecretaris, bestuursleden, boekhouder en trainers